Różnorodne organizacje

Różnorodne organizacje

Podczas XI edycji Executive Innovation Forum, która odbyła się 29 listopada 2023 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, zaproszeni goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem „Różnorodne organizacje”.

Nakreślając temat ostatniego panelu tej edycji Executive Innovation Forum, moderator, Dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego zaznaczył, że debata nad wpływem różnorodności na efektywność organizacji jest tematem stosunkowo nowym. Sam proces budowania równości w miejscach pracy i likwidowania barier to tak naprawdę kwestia kilku ostatnich dekad. W związku z tym oczywistym jest, że wiele jest jeszcze w tym temacie do zrobienia. Jednak, jak zauważyła Pani Sylwia Bogucka, dyrektor transformacji B2B w Orange Polska, obecnie widzimy już wyraźnie przejście od kultury pracy pod hasłem „żyję, by pracować” do formuły „pracuję, by żyć”. Firmy coraz częściej wspierają work-life balance, wellbeing pracowników oraz tworzenie miejsc pracy, gdzie każdy pracownik może być sobą. Podobne zmiany z reguły zaczynają się od dużych korporacji, z których pracownicy potem przenoszą ten model do kolejnych, mniejszych miejsc pracy.

W kolejnej części dyskusji poszczególni paneliści przedstawili metody budowania różnorodności w organizacji wdrażane w ich macierzystych firmach. Pani Sylwia Bogucka podkreśliła, że w ramach Orange Polska udział kobiet w firmie wynosi ok. 40% pracowników i przedsiębiorstwo dba, aby ten odsetek był odzwierciedlony także w ramach kadry kierowniczej. Dla Pani Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Invest Poland, które jest stosunkowo nowym podmiotem na krajowym rynku, budowa różnorodnej organizacji jest bardzo świeżym, aktualnym tematem, z którym styka się na co dzień. Wskazała, że inkluzywność w ramach tego procesu jest niezwykle ważnym czynnikiem. Nieco inne podejście zaprezentował Pan Władysław Grochowski, prezes i właściciel sieci hoteli Arche. W jego firmie nie istnieją żadne formalne reguły dotyczące struktury, parytetów i różnorodności. Podstawą dla Pana Władysława jest nie ingerowanie w ten naturalny proces, dzięki czemu każdy jest mile widziany i obdarzony zaufaniem, a różnorodność się po prostu opłaca. Podobną opinię wyraziła Pani Edyta Wojtkiewicz, Head of GFS EMEA, AstraZeneca Pharma Poland, mówiąc, że w zarządzaniu różnorodnym zespołem nie chodzi o to, by było to łatwiejsze, ale by efektem pracy tego zespołu była większa skuteczność.

W trakcie trwania debaty stało się jasne, że nawet samo zdefiniowanie pojęcia różnorodnej organizacji nastręcza pewnych trudności. Pani Bogi Gabrovic podkreślała, że wbrew często funkcjonującemu w mediach obrazowi różnorodny zespół to taki, który reprezentuje przede wszystkim różne punkty widzenia. Grupa w której mamy osoby różnej płci, o różnej tożsamości seksualnej, ale posiadające podobny światopogląd i spojrzenie na kluczowe dla organizacji kwestie, wcale nie jest zespołem różnorodnym. Dr Bolesław Rok zauważył z kolei, że dobrym miernikiem może być w tej kwestii odpowiedź na pytanie „czy w naszej organizacji każdy może być sobą?”. Zgodziła się z tym poglądem Pani Sofie de Lathouwer, stwierdzając, że jej firma jest inkluzywna względem każdego. Jeśli prywatne poglądy danego pracownika są mocno konserwatywne, to również jest to postawa, którą należy uszanować, o ile nie ma to negatywnego odbicia na relacjach w pracy. Należy budować postawę szacunku i zrozumienia ze strony współpracowników, ale niekoniecznie oznaczać musi ona akceptację dla postaw innych.

Podsumowując panel Pan Władysław Grochowski zwrócił uwagę na fakt, że żadnych wartości nie można narzucić, można natomiast pomóc innym dostrzec walory pewnych działań i różnorodności. Niekiedy wystarcza samo okazanie ludziom zaufania. Jak zauważyła bowiem Pani Anna Morzy-Bosko, Head of Blended Learning, Youniversity, w ogólnopolskich raportach satysfakcji z pracy jasno widać, że bez względu na pochodzenie, płeć i inne czynniki, pracownicy zasadniczo oczekują tych samych rzeczy, takich jak godziwe wynagrodzenie, akceptacja i wsparcie rozwoju czy dobra atmosfera w zespole. Są to elementy wspólne, na których można budować przyszłość różnorodnej organizacji.


Moderowania dyskusji podjął się Dr hab. Bolesław Rok, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Udział w dyskusji wzięli: Sylwia Bogucka, Dyrektor Transformacji B2B, Orange Polska, Bogi Gabrovic, Deputy Country Head, CTP Invest Poland, Władysław Grochowski, Prezes, Właściciel, Arche, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group, Anna Morzy-Brzosko, Head of Blended Learning, Youniversity oraz Edyta Wojtkiewicz, Head of GFS EMEA, AstraZeneca Pharma Poland.


Przeczytaj także: Relacja z XI edycji Executive Innovation Forum

Last Updated on 18 grudnia, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS