Brak etyki szkodzi interesom przedsiębiorstw

Brak etyki szkodzi interesom przedsiębiorstw

Przypadki społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw (CSI) – takie jak zanieczyszczenie, korupcja, dyskryminacja lub złe warunki pracy w łańcuchach dostaw – znacząco szkodzą interesom przedsiębiorstw – reputacji marki i wzrostowi sprzedaży międzynarodowej – potwierdza najnowsze badanie.

Jego współautorami są dwaj wykładowcy University of Akron (USA), a opublikowano je w międzynarodowym czasopiśmie biznesowym Global Strategy Journal.

Przez dziewięć lat autorzy śledzili wyniki 335 oddziałów firm w 109 krajach oraz zgłoszone incydenty CSI z udziałem ich spółek-matek. Wyniki wyraźnie pokazują, że nieetyczne zachowanie, niezależnie od tego, gdzie ma ono miejsce, szkodzi sprzedaży międzynarodowej.

Dr Debmalya Mukherjee, profesor i prodziekan College of Business na University of Akron (UA) oraz jeden z autorów badania, wyjaśnia: „Negatywne wiadomości na temat incydentów CSI mają silniejszy wpływ na postrzeganie konsumentów w porównaniu z pozytywnymi informacjami, takimi jak działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsumenci często ufają ocenom incydentów CSI stron trzecich, co dodatkowo wpływa na reputację marki”.

W badaniu zidentyfikowano trzy główne etapy reakcji interesariuszy na niewłaściwe postępowanie przedsiębiorstw. Najpierw zainteresowane strony dowiadują się o incydentach CSI dzięki relacjom w mediach, przy czym kluczową rolę odgrywają media globalne. Na podstawie tych informacji interesariusze oceniają powagę i etyczne konsekwencje incydentu w oparciu o swoje przekonania i historię firmy. Zainteresowane strony mogą w odpowiedzi zdecydować się na bojkot produktów lub wezwać do interwencji rządu.

„Mimo że wprowadzenie nowych produktów jest droższe, często ma silniejszy pozytywny efekt niż kampanie marketingowe, ponieważ konsumenci postrzegają je jako autentyczną reakcję” – zauważa współautorka dr Erin Makarius, profesor i kierownik Wydziału Zarządzania UA.

Niezależnie od zastosowanej taktyki badanie podkreśla znaczenie jasnej komunikacji i standardów etycznych w całej globalnej działalności, aby wywrzeć pozytywne wrażenie na rynku.

„Globalne firmy powinny nadać priorytet przejrzystej komunikacji ze swoimi spółkami zależnymi, aby szybko zaradzić skutkom społecznie nieodpowiedzialnych działań” – podkreślił dr Ajai Gaur, profesor na Uniwersytecie Rutgers i współautor badania.

Przeczytaj także: Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą dużym wyzwaniem dla biznesu. Firmy potrzebują dużego wsparcia od państwa


Źródło: naukawpolce.pap.pl

Last Updated on 5 lipca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS