Jacek Siwiński

Prezes firmy VELUX Polska

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Własna świadomość odnośnie wpływu na środowisko jest obecnie czymś, bez czego każdy szanujący się biznes nie może się obyć. Dziś decyzje strategiczne i inwestycyjne są również decyzjami środowiskowymi. Wymagania klientów wobec dostawców, a producentów wobec łańcuchów dostaw rosną w zakresie redukcji emisji CO2. Firma VELUX stawia na tę transformację od wielu lat. Nasza pierwsza strategia redukcji emisji dwutlenku węgla została przyjęta jeszcze w 2009 roku, na długo przed tym, kiedy w ogóle się o tym mówiło, a teraz postawiliśmy sobie jeszcze ambitniejszy cel – osiągnięcia dożywotniej neutralności węglowej. Ponadto stawiamy sobie szereg ambitnych i pionierskich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w duchu idei ESG, a więc szeroko pojętej odpowiedzialności biznesu za oddziaływanie na ludzi, społeczeństwo i środowisko.

Liczymy między innymi ślad węglowy okien dachowych wykorzystując analizę cyklu życia produktu. W 2009 roku po raz pierwszy wyznaczyliśmy własny ślad węglowy z zakresu 1 i 2 i zobowiązaliśmy się do jego redukcji o 50 proc. Przez konsekwentne działania i inwestycje pro-klimatyczne udało nam się go zrealizować. W 2020 roku wraz z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju poszliśmy dużo dalej. Grupa VELUX dołączyła do inicjatywy Science Based Targets wyznaczając sobie za cele: 100 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 oraz 50 proc. redukcji w zakresie 3 do 2030 roku. Tym samym wybrała najbardziej ambitną ścieżkę zatrzymania ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C. Firma postanowiła spłacić również swój dług wobec planety. Razem z WWF będzie sadzić i chronić lasy tropikalne, aby wyeliminować z atmosfery 5,6 mln CO2, odpowiadające jej całemu historycznemu śladowi węglowemu, dzięki czemu na 100-lecie swojej działalności Grupa VELUX ma być Dożywotnio Neutralna Węglowo, a więc zeroemisyjna i bez historycznego długu węglowego.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Bez wątpienia działalność firm na rzecz środowiska i klimatu, mierzenie śladu węglowego, dążenie do neutralności węglowej stanie się powszechną praktyką, a wręcz wymogiem w perspektywie kilku lat, a firmy i całe gospodarki krajowe, które się do tych zmian nie dostosują utracą konkurencyjność na rynku europejskim i światowym. Wcześniej firmy rywalizowały między sobą w zakresie cen czy jakości produktów, obecnie coraz ważniejszym aspektem staje się redukcja śladu węglowego. Zagraniczni kontrahenci wymagają od przedsiębiorstw zdecydowanych deklaracji i zobowiązań dotyczących redukcji śladu węglowego, od czego uzależniają współpracę z nimi w dłuższej perspektywie. Myślę, że to początek ogromnej transformacji sposobu prowadzenia działalności oraz wprowadzania na rynek produktów i rozwiązań. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy będą musiały podejmować zrównoważone działania, które obejmą produkcję, łańcuch dostaw, produkty i pracowników. Osiągnięcie neutralności wymaga działań na wielu polach, dlatego już teraz zarządy powinny wkomponować to w długookresowe strategię i uwzględnić kooperację ze swoimi partnerami w tym zakresie.

Drogowskazem dla naszej działalności na najbliższą dekadę są cele zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Dążymy do 100% odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach. W tym celu nawiązano strategiczne partnerstwo z firmą Schneider Electric, która doradza w optymalizacji procesów. Dodatkowo firma VELUX będzie wprowadzać innowacje technologiczne, aby zmniejszyć o 50 proc. ślad węglowy swoich produktów oraz zwiększyć stopień zagospodarowania odpadów do blisko 100 proc. 90 proc. naszych opakowań okien dachowych jest pozbawionych plastiku i są wykonane tylko z certyfikowanej tektury.

ESG to dla firm impuls do dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji. Dzięki temu zostaną opracowane nowe rozwiązania dające klientom więcej korzyści przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Polityka ESG to również korzyści dla pracowników firmy, dla ich bezpieczeństwa,  szans rozwoju i adaptacji do zmian. Lokalne społeczności zyskują na współpracy z nami w ramach różnego rodzaju działań edukacyjnych lub wsparciu projektów ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Standardy ESG pozwalają na porównywanie firm na podstawie bardzo konkretnych i mierzalnych parametrów. Raportowanie ESG zawiera dane, których szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Zdecydowanie lepiej jest konkurować właśnie na polu poprawy standardów środowiskowych, społecznych i biznesowych. W 2023 roku firmy będą oficjalnie objęte wymogiem raportowania ESG, ale my raportujemy już teraz, gdyż chcemy być transparentni – uważamy, że to ważne i oczekiwane przez klientów, np.: jak wynika z badania Badanie EY „Future Consumer Index” Polacy zwracają coraz większą uwagę na to, jaki wpływ na środowisko naturalne mają produkty, które kupują.  Aż 83% respondentów deklaruje, że zrównoważony rozwój ma znaczenie przy podejmowaniu przez nich decyzji zakupowych

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Wiarygodność i etyczne działanie w biznesie oznacza m.in. dotrzymywanie obietnic. W przypadku firmy taką obietnicą jest np. jakość. Jeżeli firma zbuduje wokół swojej marki poczucie wysokiej jakości, to nie może pozwolić sobie na rozczarowanie swoich klientów. Myślę, że największym wyzwaniem najbliższych lat jeśli chodzi o wiarygodność biznesu, będzie dotrzymanie obietnic w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne są takie kwestie jak zrównoważony rozwój, etyka biznesu, równe traktowanie, przeciwdziałanie korupcji, a także odpowiedzialna polityka wobec Państwa, w którym funkcjonujemy. Aspekty długofalowego patrzenia na biznes oraz patrzenie przez pryzmat funkcjonowania w określonym ekosystemie i wpływu na ten ekosystem są ważne, aby dziś budować konkurencyjną gospodarkę. Krótkowzroczność, poświęcenie szerszych celów dla krótkoterminowych zysków to zawsze będą czynniki hamujące. O środowisku, społeczeństwie, czy ładzie korporacyjnym nie wystarczy tylko mówić, czy ładnie pisać na stronach internetowych – tu konieczne są realne, konkretne i mierzalne działania. Obecnie mamy na rynku prawdziwy wysyp ekologicznych produktów, „zielonych” marek i ambitnych strategii ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Jednak, jak wskazują np. wyniki badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – 90% badanych organizacji deklaruje, że zrównoważony rozwój jest uwzględniany w misji firmy, jednak tylko w 67%  przedsiębiorstw działania z zakresu ESG są brane od uwagę w codziennej działalności. Za kilka -, kilkanaście – lat przyjdzie moment rozliczeń z tego, co osiągnęliśmy. To będzie prawdziwy test wiarygodności biznesu. Chcę wierzyć, że zdamy ten test wzorowo.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować

Idea biznesu odpowiedzialnego, zaangażowanego i dbającego o swoje otoczenie jest mi bliska już od dawna. Była ona jednym z kryteriów wyboru pracodawcy, kiedy 10 lat temu postanowiłem rozpocząć nowy etap kariery. Ważne było dla mnie to, aby mieć przestrzeń do takiego działania. Myślę, że sensem biznesu jest tworzenie szeroko pojętej wartości dla wszystkich, a więc dla klientów, ale także pracowników i ich rodzin oraz dla pozostałych zainteresowanych, w tym dla udziałowców. Sprawdziłem to już kilka razy w praktyce, że tak rozumiana misja biznesu, przekładająca się na codzienną praktykę wewnątrz i na zewnątrz organizacji, przynosi ponadprzeciętne rezultaty i pozwala je utrzymywać w dłuższej perspektywie. Nie zawsze jest to najłatwiejsza droga, ale zawsze zdaje egzamin. Tak jest również w przypadku firmy VELUX Polska – jesteśmy szanowani za nasze podejście do rynku i środowiska. Marka VELUX systematycznie umacnia się w Polsce, należymy do najbardziej preferowanych pracodawców, u których ludzie pracują długo i często wracają po sprawdzeniu się na rynku pracy, a nasze wyniki są co roku lepsze niż rynek.


Jacek Siwiński
Prezes VELUX Polska, odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki, wyznacza kierunki komunikacji i założenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

Last Updated on 11 stycznia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS