Dlaczego warto, aby biznes sięgał po rozwiązania RFID? Adam Silny, prezes zarządu ISS RFID Sp. z o.o.

Dlaczego warto, aby biznes sięgał po rozwiązania RFID? Adam Silny, prezes zarządu ISS RFID Sp. z o.o.

Potencjał technologii RFID polega na tworzeniu informacji użytecznych zarządczo dzięki naszemu oprogramowaniu, które odpowiednio przetwarza zebrane z tagów RFID dane.

Jak działa technologia RFID?

Technologia RFID opiera się na radiowym rozpoznawaniu przedmiotów wyposażonych w znaczniki (etykiety, tagi), które przesyłają informacje o swoim statusie do czytnika, umożliwiając bezdotykową identyfikację. Zasięg odczytu wynosi do 15 metrów przy zastosowaniu technologii pasywnej, natomiast przy tagach aktywnych może wynieść nawet do 100 metrów. RFID potrzebna jest zwłaszcza tam, gdzie rozwiązania bazujące na optyce nie wystarczają, a więc niemożliwe lub niewygodne jest skanowanie kodów kreskowych czy QR.

Gdzie najlepiej sprawdza się RFID?

Każda branża ma swoją specyfikę i potrzeby. W zależności od zdefiniowanych wyzwań informacje wygenerowane dzięki oprogramowaniu będą narzędziami, które pozwolą lepiej zarządzać firmami. Będą niosły konkretne usprawnienia, wymierne oszczędności i zwiększały bezpieczeństwo. W każdym przypadku odpowiedzą na realne problemy, takie jak np. wysokie koszty inwentaryzacji, trudności z lokalizowaniem towarów czy kompletacją zamówień.

Przykładowo w handlu detalicznym RFID wspiera procesy inwentaryzacyjne, magazynowe, jest też wygodnym  rozwiązaniem samoobsługowym typu „self check-out”. Przekłada się to na sprawne zarządzanie towarem, dokładność stanów, a tym samym lepsze zarządzanie punktem handlowym. Co ważne systemy RFID mogą być również integrowane z funkcjonującymi systemami POS i antykradzieżowymi.

Natomiast w logistyce i transporcie, poza lepszym zarządzaniem zasobami magazynowymi, RFID  monitoruje i kontroluje łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym.

Korzyści z RFID czerpią również nasi klienci z branż, m.in. automotive, morskiej, produkcji elektroniki, a nawet hurtowej sprzedaży kwiatów.

Czy za konkretnymi korzyściami, jakie płyną z zastosowania technologii RFID, przemawiają też liczby?

Absolutnie tak, nasi klienci zadeklarowali ponad 90% redukcji kosztów inwentaryzacji i nawet do 40% magazynowania, co w skali roku daje znaczące kwoty. To też poprawa dokładności wysyłek o 80% i redukcja czasu odbioru o 90%. Korzyści są bezsprzeczne i mierzalne. Kluczem jest identyfikacja wyzwań, dlatego do każdej firmy podchodzimy indywidualnie.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pełni korzystać z zalet tej technologii?

Z rozmów z potencjalnymi klientami, którzy zetknęli się z RFID, wiemy, że zauważalnym problemem był niewłaściwy dobór tagów, zarówno do poszczególnych produktów, jak i do środowiska, w którym mają zachodzić procesy. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na analizę potrzeb. Pilotaże to niezbędny element analizy przedwdrożeniowej, aby dokładnie zbadać wszystkie okoliczności i dobrać optymalne rozwiązania, w tym sprzętowe.

Widzę też stałą potrzebę edukowania specjalistów z sektora logistyki o efektach, jakie można uzyskać dzięki zebranym i przetworzonym poprzez oprogramowanie danym, ale też o możliwościach integracji z dotychczas funkcjonującymi systemami w firmach.

Firmy muszą się wpisywać dziś w trend zrównoważonego rozwoju, realizować wytyczne. Jaka rolę spełni tu RFID?

Systemy działające w technologii RFID, generujące cenne informacje, stanowią potężne narzędzie optymalizacji procesów i wspierania cyfrowej transformacji. Efektywne zarządzanie zasobami, np. opakowaniami zwrotnymi i całościowymi procesami logistycznymi sprzyja oszczędnościom materiałów, ograniczeniu odpadów i tworzeniu bardziej przyjaznego środowiska pracy.

Analiza informacji umożliwia szybkie reagowania na zmiany, identyfikację punktów krytycznych, co poprawia efektywność np. skraca czas potrzebny na monitorowanie i kontrolowanie procesów, oznacza mniej zużytej energii, surowców, mniejszą emisję gazów do atmosfery.

Inwestycje w innowacje w firmach z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych łączą się z poważnymi nakładami. Jak zrobić pierwszy krok i wdrożyć RFID?

Decyzje o kompleksowym wdrożeniu systemu RFID mają wymiar strategiczny i długofalowy, wymagają dogłębnej analizy korzyści i stopy zwrotu. Mając to na uwadze w pierwszym kroku rekomendujemy  programy pilotażowe. Bez ryzyka finansowego klienta diagnozujemy problem i przeprowadzamy szczegółową analizę działania systemu w konkretnych warunkach. Pilotaż obejmuje badanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do analizy środowiska radiowego, montaż mobilnych bramek i urządzeń RFID, a także przygotowanie dedykowanego oprogramowania.

Istnieje też szereg możliwości, które pozwalają pozyskać dofinansowanie na wdrażanie tego typu innowacji. ISS RFID jest członkiem Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych / European Digital Innovation Hub (EDIH), punktu wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić rozwiązania Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy, którym zależy na podniesieniu konkurencyjności już mogą nieodpłatnie korzystać z pakietów usług wspierających cyfrową transformację.

Jakie marki Wam już zaufały?

Jest ich wiele, a jednym z przykładów dobrej współpracy, z której jesteśmy dumni, jest największa sieć drogeryjna, Rossmann SDP. Najpierw firma zdecydowała się na miesięczny pilotaż, który pozwolił przenalizować dane i wyciągnąć wnioski, by następnie w krótkim czasie przeprowadzić projekt, który usprawnił zarządzanie gospodarką środków transportowych i zautomatyzował procesy w najnowszym magazynie centralnym w Łodzi. Prawdziwą rewolucją była automatyczna identyfikacja kilkudziesięciu tysięcy boksów z towarami przeznaczonymi do wysyłki poprzez wyposażenie ich w trwale przymocowane tagi RFID. 

Jaka przyszłość czeka technologię RFID?

Jestem przekonany, że technologia RFID, która każdego dnia niesie rozwiązania problemów, z którymi  mierzą się zarządzający, będzie zyskiwać popularność. W dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych poszukiwanie oszczędności, coraz większej efektywności procesów biznesowych przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa pracowników i środowiska to konieczność. A nasz zespół jest gotowy, by towarzyszyć klientom w tym zmianach, tak, by mogli je sprawnie i bezpiecznie wdrażać oraz korzystać z atutów technologii radiowej.


Adam Silny, prezes zarządu firmy ISS RFID, którą założył w 2015 roku pozyskując na jej rozwój współfinansowanie z funduszy europejskich. W 1989 roku powołał do życia i został współwłaścicielem spółki Silny&Salamon, lidera w zakresie zabezpieczania łańcucha dostaw i automatyzacji pakowania. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej stawia na pewność i bezpieczeństwo klienta. Posiada doświadczenie w zakresie strategicznego zarządzania organizacjami, projektami badawczymi i wdrożeniowymi, w tym współfinansowanymi ze środków UE.

Last Updated on 27 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA