Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego – Bezpieczeństwo w biznesie. Wywiad z Waldemarem Sokołowskim, Prezesem KIPG

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego – Bezpieczeństwo w biznesie. Wywiad z Waldemarem Sokołowskim, Prezesem KIPG

Jakie założenia leżały u podstaw powstania Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego? Na jaki problem odpowiedzią jest Państwa działalność?

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego (KIPG) został założony 8 lat temu z myślą o tworzeniu bezpiecznego i transparentnego środowiska dla przedsiębiorców.

Od lat działa na rzecz poprawy jakości relacji i zwiększenia zaufania pomiędzy przedsiębiorcami. Misją KIPG jest budowanie fundamentów etycznego biznesu poprzez weryfikację wiarygodności kontrahentów, zarówno przez ocenę ryzyka finansowego, jak i niefinansowych czynników. Za skuteczną realizację tej misji zostaliśmy kilkukrotnie wyróżnieni, miedzy innymi Laurem Eksperta.

Działalność KIPG koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest dostarczanie podmiotom funkcjonującym w gospodarce zaawansowanych narzędzi do oceny ryzyka.

Kolejną płaszczyzną jest promowanie transparentnej działalności i standardów etycznych przedsiębiorstw poprzez liczne kampanie informacyjne, organizowanie wydarzeń biznesowych oraz dostarczanie wsparcia o charakterze prawno-biznesowym w zakresie obowiązujących regulacji prawnych i interpretacji przepisów.

KIPG zajmuje się także szeroko rozumianą działalnością edukacyjną, organizując konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty, mające na celu podnoszenie kompetencji przedsiębiorców. Instytut pomaga biznesom diagnozować tendencje rynkowe i adoptować odpowiednie strategie w działalności gospodarczej.

Jakie są kryteria oceny danej firmy? Czy przedsiębiorstwa o niskim ratingu mają jeszcze szansę odbudować swoją reputację?

Na chwilę obecną integrujemy 73 źródła, pozwalające na ocenę zarówno finansowych, jak i niefinansowych czynników ryzyka potencjalnego kontrahenta. Prace nad wdrożeniem kolejnych i udoskonaleniem obecnych trwają. Pozwala to naszym klientom na zdobycie szerszej perspektywy przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy ze sprawdzanym podmiotem. Ilość źródeł jest o tyle istotna, iż pewne dane są dostępne z opóźnieniem lub nie dają pełnego obrazu. Na przykład sprawozdania finansowe za rok poprzedni są składane do właściwego rejestru sądowego do 15-go lipca, co oznacza, że w czerwcu patrzymy na dane sprzed półtora roku, co w dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu jest czasem, w którym mogło pojawić się sporo istotnych zmiennych.

Ponadto, dane widoczne na giełdach wierzytelności, mogą być niewidoczne w BIGach i odwrotnie.
Stąd integracja wielu źródeł. To, czy przedsiębiorstwo może poprawić swój rating zależy od czynnika który uznaliśmy za budzący wątpliwość. Jeżeli wynikało to z danych finansowych czy kultury płatniczej, które notabene porównujemy w danym sektorze gospodarczym, to oczywiście poprawiając swoje wyniki finansowe firma w naszym rankingu uzyska lepsze notowanie. Natomiast, jeśli ostrzeżenie dotyczy zbyt dużych ilości powiązań osobowo-kapitałowych, to ta informacja będzie widoczna dożywotnio. Posiadając jednak wiedzę na temat danego biznesu, to użytkownik podczas wdrożenia ustala z konsultantem wartości dla niego alarmujące. Inny wskaźnik powiązań osobowo-kapitałowych za alarmujący uznamy dla branży budowlanej, a inny dla biura księgowego.

Oprócz działalności informacyjnej zajmują się Państwo także windykacją. Czy w Polsce ta branża wciąż spotyka się z negatywnym odbiorem?

U osób windykowanych z pewnością. Zostawiając jednak żarty na boku, wywołana pandemią oraz jej następstwami gospodarczymi rosnąca skala opóźnionych płatności, przeradzających się często w twarde długi powoduje, że przedsiębiorcy sami zgłaszają się do nas po pomoc, żeby móc koncentrować się na rozwoju biznesu.

Nie brakuje również historii o dramatycznym zabarwieniu, gdzie czyjaś wiara w dobre intencje została niecnie wykorzystana. Mimo, iż biznesowo koncentrujemy się na niedopuszczaniu do konieczności windykacji, to jednak zajmujemy się pomocą w odzyskaniu należności. Początkowo polubownie, bo wiemy, że lepiej zachować relacje naszego klienta, jednak czasami postępowanie sądowe staje się koniecznością. Na mocy ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych większość zadłużeń odzyskujemy na koszt dłużnika.

Prowadzą Państwo również liczne szkolenia i warsztaty. Jaką wiedzę można podczas nich zdobyć?

Tak, to element, który nie kojarzy się bezpośrednio z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego, jednak odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i widzimy coraz większą potrzebę w zakresie zachowania płynności finansowej. Dlatego mimo, iż nie jest to core naszego biznesu, to wspieramy naszych klientów w zakresie zarządzania firmą, zarządzania kosztami, a także budowania stabilnych przychodów, poprzez zarówno konsultacje, jak i szkolenia. Nasi klienci mogą skorzystać z wieloletniego doświadczenia biznesowego zarówno poprzez umówienie się na konsultację online, jak i długotrwałe projekty konsultingowe, podczas których wchodzimy głębiej w procesy i pomagamy je przemodelować.
Prowadzimy również warsztaty zamknięte. Warto zauważyć, że szkolenia i warsztaty mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i wyzwań firmowych, co pozwala na bardziej skuteczne dostarczanie wiedzy i umiejętności, które mają realne znaczenie dla rozwoju firmy i jej pracowników. Podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez naszą firmę można zdobyć różnorodną wiedzę i umiejętności, zależnie od tematu i celu szkolenia. Warsztaty mogą koncentrować się na rozwoju umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem czy rozwiązywanie konfliktów. Mogą to być również szkolenia z zakresu przywództwa, motywacji zespołu czy prezentacji. Nowością dla naszych klientów jest wsparcie w zakresie rekrutacji – dzięki szkoleniom prowadzonym przez Dyrektora HR wewnętrzni rekruterzy klienta mogą zdobyć nowe umiejętności, techniki i najlepsze praktyki z zakresu rekrutacji. To pozwoli im skuteczniej i efektywniej przeprowadzać procesy rekrutacyjne wewnątrz organizacji. Klienci mogą skorzystać z naszych usług także w zakresie przeprowadzenia całego procesu rekrutacyjnego. Obejmuje to nie tylko poszukiwanie i selekcję kandydatów, ale także analizę potrzeb zatrudnieniowych, tworzenie ogłoszeń, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i ocenę kandydatów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Pani Beaty Sosnowski, klienci mogą zaoszczędzić czas i zasoby, które mogliby przeznaczyć na inne priorytetowe działania w firmie. Profesjonalne wsparcie może także przyspieszyć proces znalezienia odpowiednich kandydatów.

Firmy dysponujące nienaganną reputacją otrzymują od Państwa status Zaufanego Kontrahenta. Czy takie wyróżnienie lub przeciwnie, negatywny rating, mają faktyczne odzwierciedlenie w pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku?

Zaufany Kontrahent to odpowiedź na potrzebę klientów, którzy doświadczyli niejednokrotnie zjawiska, iż firma pozytywnie zweryfikowana w jednym źródle, okazywała się nierzetelnym płatnikiem.
Stąd, by otrzymać taki status u nas, należy przejść przez rygorystyczną weryfikację we wszystkich źródłach jakimi dysponujemy. Z jednej strony, z przykrością stwierdzamy, że tylko 3 na 10 firm przechodzi taką weryfikację pozytywnie. Z drugiej cieszymy się, że dzięki rzetelnemu podejściu do tematu możemy pomóc znormalizować polskie środowisko gospodarcze. Rosnąca świadomość zagrożeń biznesowych powoduje, że status Zaufanego Kontrahenta jest coraz bardziej ceniony przez rynek i z przyjemnością obserwujemy, że firmy wyróżnione tym statusem podnosząc swoją wiarygodność jednocześnie zwiększają ilość klientów. Wierzymy, że Zaufanym Kontrahentem można być wtedy, gdy biznes jest prowadzony w oparciu o mierzalne procesy i wiemy, że „na końcu zawsze jest liczba”.


Waldemar Sokołowski, prezes Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego, uznany autorytet w promowaniu etycznych praktyk biznesowych. Specjalista w zarządzaniu zmianą i rozwoju kompetencji zarządczych. Skutecznie kieruje KIPG, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania z zakresu informacji gospodarczej, windykacji i weryfikacji kontrahentów.


Przeczytaj także: Dlaczego warto, aby biznes sięgał po rozwiązania RFID? Adam Silny, prezes zarządu ISS RFID Sp. z o.o.

Last Updated on 4 lipca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS